Στάνταρ διαστάσεις ρολλών 

 

ΔΙΑΣΤΑΣH

ΕΙΔΟΣ

ΕΙΔΟΣ

225mmX3000M

28mic ΜΑΤΤ

25mic GLOSS

245mmX3000M

28mic ΜΑΤΤ

25mic GLOSS

295mmX3000M

28mic ΜΑΤΤ

25mic GLOSS

315mmX3000M

28mic ΜΑΤΤ

25mic GLOSS

325mmX3000M

28mic ΜΑΤΤ

25mic GLOSS

345mmX3000M

28mic ΜΑΤΤ

25mic GLOSS

425mmX3000M

28mic ΜΑΤΤ

25mic GLOSS

440mmX3000M

28mic ΜΑΤΤ

25mic GLOSS

450mmX3000M

28mic ΜΑΤΤ

25mic GLOSS

475mmX3000M

28mic ΜΑΤΤ

25mic GLOSS

480mmX3000M

28mic ΜΑΤΤ

25mic GLOSS

485mmX3000M

28mic ΜΑΤΤ

25mic GLOSS

495mmX3000M

28mic ΜΑΤΤ

25mic GLOSS

605mmX3000M

28mic ΜΑΤΤ

25mic GLOSS

635mmX3000M

28mic ΜΑΤΤ

25mic GLOSS

695mmX3000M

28mic ΜΑΤΤ

25mic GLOSS

795mmX3000M

28mic ΜΑΤΤ

25mic GLOSS

Υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας και σε άλλες διαστάσεις, επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες. 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-147734577-1